Posts Tagged ‘نسیان’

Amnesia

ژوئن 18, 2014
«خدا شما را بیافرید، آنگاه می‌میراند و از میانِ شما کسی را به فرتوتی می‌رساند تا هرچه را که آموخته است از یاد ببرد…»
 

سوره‌ی نحل