Posts Tagged ‘امید’

Enjoy Your Flight

ژوئن 25, 2014

به یادِ رساله‌ی سنکا، فیلسوف رومی، افتادم به نام «در بابِ خشم» که در حمایت از امپراتور نرون نوشت و مشخصاً در دفاع از این نظریه‌اش که علّت ریشه‌ای خشم، امید است. ما عصبانی هستیم چون بیش از حد خوش‌بینیم و به اندازه‌ی کافی برای استیصال‌های ذاتی جهان آمادگی نداریم.

 

آلن دو باتن / یک هفته در فرودگاه